Marek Walancik

Prof. Marek Izydor Walancik

  • prorektor  do spraw kształcenia i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Dziekan wydziału nauk stosowanych, specjalizacja naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa"
  • Szef katedry bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego
  • Działacz społeczny badający współczesne przejawy wykluczenia i marginalizacji społecznej.

Wybitny człowiek nauki, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu pomagający innym w potrzebie. Prof. Marek Izydor Walancik wszystkie pojawiające się problemy zamienia na wyzwania dla którego wiara jest podstawową wartością i pretekstem do tego aby projekt zakończył się powodzeniem.

Wizjoner z duszą artystyczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.