Art Terapia

Sztuka jest filozofią życia.” Autorem tego stwierdzenia jest rzymski filozof Cyceron i trudno się z nim nie zgodzić, ponieważ twórczość artystyczna stanowi istotny i nieodłączny element życia człowieka. Dzięki jej ekspresyjności, sztuka znalazła zastosowanie w leczeniu rozmaitych schorzeń.

Artterapia to połączenie metod terapeutycznych z wykorzystaniem różnych wariantami sztuki (m.in.: muzyki, rzeźby, grafiki, tańca czy pantomimy). Celem artterapii jest odzwierciedlenie pierwotnego stylu życia, który jest zakodowany w ludzkiej psychice. Terapia poprzez sztukę umożliwia poznanie i zrozumienie siebie oraz natury własnych problemów i trudności, a także źródeł własnych emocji i nauczenie się sposobów, by je wyrażać w sposób akceptowalny przez społeczeństwo. Dzięki artterapii możliwa jest pozytywna i jednocześnie trwała zmiana w postrzeganiu samego siebie, co przekłada się na poprawę jakości życia.

Uczestnicy spotkania artterapii nie muszą posiadać umiejętności artystycznych, ponieważ podczas sesji nie kładzie się nacisku na walory estetyczne tworzonych dzieł. Zajęcia są często porównywane do czasów dzieciństwa, kiedy bawiąc się człowiek uczył się nowych czynności w bezpiecznych okolicznościach, tj. bez lęku przed krytyką, obowiązku spełnienia odgórnych norm czy naśladowania powszechnych wzorców. Rezultat końcowy jest de facto efektem ubocznym procesu poznawczego.

Terapia poprzez sztukę jest szczególnie polecana osobom, które mają zaburzoną zdolność odczuwania przyjemności i radości, mają obsesję perfekcjonizmu i/lub osiągnięć zawodowych, nie są w stanie odpoczywać, są przemęczeni codzienną rutyną czy odczuwają pustkę lub brak sensu swojego życia. Jednocześnie artterapia sprawdzi się u osób, które chcą w pełni przeżywać własne życie, odczuwać radość, odpoczynek i przyjemność, a także tworzyć pozytywne reakcje i relacje.

Arrterapia jest także powszechnie stosowana i doceniana w onkologii, gdzie wspomaga codziennie funkcjonowanie pacjentów, którzy są pod niebagatelnym obciążeniem zarówno psychicznym, jak i emocjonalnym, wywołanym przez choroby nowotworowe. Sesje artterapii, niezależnie od wieku i stanu pacjenta, pozwalają odkryć wiele nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością – od rozpoczęcia pozytywnego myślenia do złożonej integracji skomplikowanych doświadczeń w nową sytuację życiową.