Wspólnymi siłami podarujmy prof. Zbigniewowi Wawrowi szansę na dalsze życie!

Aukcja charytatywna na rzecz wsparcia finansowego leczenia onkologicznego prof. nadzw.  dr. hab. Zbigniewa Wawra, dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 

Jesienią 2020 r., po zdiagnozowaniu u prof. Zbigniewa Wawra– gruczolakoraka (adenocarcino ma), jednego z najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów złośliwych trzustki, rozpoczęła się  akcja zbierania środków finansowych na leczenia Profesora – historyka wojskowości, autora  wielu ważnych książek, filmów dokumentalnych i programów dotyczących przede wszystkim  II wojny światowej, varsavianisty oraz muzealnika, dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

W wyniku przeprowadzonej w grudniu 2020 r. aukcji charytatywnej online „Kultura dla czło wieka kultury” udało się zebrać na ten cel ponad 65 000 złotych. Niestety szacowany koszt  terapii jest wyższy, wynosi w przybliżeniu 750 000-1 000 000 złotych. Dlatego my, przyjaciele  i współpracownicy Profesora, zdecydowaliśmy się obecnie na zorganizowanie drugiej aukcji  online pod tym samym hasłem. Gorąco zachęcamy Państwa zarówno do przekazywania obiek tów na aukcję (instrukcja znajduje się na kolejnej stronie), oraz pomocy w rozpowszechnieniu  informacji, jak i do czynnego w niej udziału.

Aukcja „Kultura dla człowieka kultury” odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej  www.artinfo.pl. Przedmioty na aukcję można przekazywać do końca kwietnia 2021 r. Licytacja  przedmiotów potrwa od 5 do 25 maja 2021 r.

Aby wziąć udział w aukcji, wystarczy przy pomocy swojego adresu mailowego założyć konto  na stronie www.artinfo.pl, zasiąść przed komputerem i już można licytować wybrane przed mioty, wspierając leczenie Profesora.

Więcej informacji o zasadach udziału znajdą Państwo na stronie www.artinfo.pl

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z organizatorami za pośrednictwem adresu mailo wego: dlaprofesora2020@gmail.com

Mogą Państwo wspomóc Profesora: 

  • przekazując 1% podatku (wpisując w PIT cel szczegółowy 0104356 Zbigniew)
  • wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji „Talentów Moc”- w tytule należy wpisać: Zbi gniew Wawer, nr konta 22 1140 2004 0000 3702 7610 6438 mBank SA
  • wpłacając dowolną kwotę na portalu zrzutka.pl „Na leczenie profesora Zbigniewa Wawra”

Głęboko wierzymy, że razem możemy umożliwić prof. Zbigniewowi Wawrowi leczenie  i podarować mu szansę na dalsze życie!

Jeśli chcesz ofiarować obiekt na aukcję przekaż nam informacje wg poniższego schematu  i prześlij je na adres e-mail dlaprofesora2020@gmail.com

  • Artysta, autor (daty życia)
  • Tytuł, rok powstania lub przybliżony okres powstania
  • Znaki szczególne (jeśli są, np. podpis autora, dedykacja)
  • Sugerowana cena wywoławcza
  • Krótki opis obiektu do 80 słów (w tym miejscu można opisać historię obiektu)

Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia sposobu przekazania obiektu. Prosimy o poda nie w e-mailu imienia, nazwiska i numeru telefonu. 

Chętnie przyjmiemy na aukcję przedmioty takie jak: obrazy, rzeźby, rzemiosło artystyczne,  książki, fotografie czy wartościowe drobiazgi.

Wzór formularza przekazania przedmiotu:

Autor: Iwona Jesiotr-Krupińska ur.1967 r.

Tytuł: Głowa ceramiczna Matki Teresy, 1999 r. (ceramika 24 cm x 30 cm x 35 cm) Sugerowana cena wywoławcza: 500 zł

Krótki opis obiektu do 60 słów: 

Ceramiczna głowa Matki Teresy. Oryginał całej postaci, wykonany w marmurze znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Dzieci i Młodzieży na Siekierkach w War szawie. Artystkastudiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. W 2014 roku uzyskała tytuł  doktora. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.  W 2010 rokuotrzymała odznakę honorową - „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.   Strona internetowa Artystki: www.iwonajesiotrkrupinska.com

No Comments Yet.

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post a comment.